Αλλάζουν οι χοροί και τα ρούχα αλλά οι άνθρωποι δεν αλλάζουν ποτέ... Ή όχι;