Ευγένεια ψυχής... Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται ο κόσμος για να είναι καλύτερος