Επειδή δύσκολα τα βλέπουμε τα πράγματα ας αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε! Ποτέ δεν ξέρεις...