Πρόστιμο 1,7 εκατ. ευρώ στην Καίτη Γαρμπή για φοροδιαφυγή δέκα ετών!


Πλέον η τραγουδίστρια έχει 1,7 εκατοµµύριο λόγους για να µελαγχολήσει...


Πρόστιμο «μαμούθ» επιβλήθηκε στην γνωστή τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή για φοροδιαφυγή 828.300 ευρώ, τα οποία με τις προσαυξήσεις έφτασαν το 1,7 εκατομμύριο ευρώ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση εκκρεμούσε στα δικαστήρια από το 2014.

Η προσφυγή της τραγουδίστριας στα δικαστήρια όχι μόνο δεν λειτούργησε θετικά υπέρ της αλλά διπλασίασε από τους τόκους το ποσό, καθώς έχασε πλέον κάθε ένδικο μέσο και υποχρεούται πια να καταβάλει το ποσό στο ακέραιο.

Η φορολογική περιπέτεια της τραγουδίστριας ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014 όταν στην «τσιµπίδα» του Σ∆ΟΕ πιάστηκε τόσο η ίδια όσο και γιατροί, δικηγόροι κ.ά.

Ύστερα από αυτό, ο προϊστάμενος της ∆ΟΥ Κηφισιάς προχώρησε σε πράξεις προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος των οικονοµικών ετών 2001 έως 2011 για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και καταλόγισε εις βάρος της καλλιτέχνιδας φόρο εισοδήµατος και πρόσθετο φόρο λόγω ανακριβών δηλώσεων το ποσό των 840.000 ευρώ, περίπου.

Από την πλευρά της τραγουδίστριας κατατέθηκαν ενδικοφανείς προσφυγές κατά των πράξεων προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος.

Κάποιες από αυτές - ελάχιστες για την ακρίβεια- έγιναν δεκτές και τον Φεβρουάριο του 2016, µε απόφαση του προϊσταµένου της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, το ποσό της φορολογικής απαίτησης από τις 840.000 µειώθηκε στις 800.000 ευρώ περίπου.

Η αντιπαράθεση, όµως, της Κ.Γαρµπή µε τις φορολογικές αρχές δεν σταµάτησε εκεί, αλλά µεταφέρθηκε στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.

Να σημειωθεί πως η τραγουδίστρια τον ∆εκέµβριο του 2019 καταδικάστηκε από το Εφετείο Αθηνών σε φυλάκιση 13 µηνών, µε τριετή αναστολή, για ανεξόφλητες οφειλές που είχαν βεβαιωθεί στην Εφορία.