Χιόνια και κρύο στην Ευρώπη, πλημμύρες στον υπόλοιπο κόσμο, ζέστη στην Ελλάδα... Πως έχει καταγράψει η κάμερα τις φυσικές καταστροφές του 2022