Πως τα τραγούδια έχουν ταυτιστεί με τις ταινίες... Ή πώς οι ταινίες έχουνε ταυτιστεί με τα τραγούδια;